StartO nasCzytaj dalej

O nas

Środowisko częstochowskich architektów na początku lat trzydziestych XX wieku organizowało się w Związku Architektów
w Częstochowie. Aktywność członków związku widoczna jest w sprawozdaniach z przebiegu II-go i kolejnych Zjazdów Delegatów Związku Stowarzyszeń Architektów Polskich, na których powoływano naszych Kolegów na funkcje w komisjach
i Kolegium Sędziów i Sekretarzy Konkursowych. 30 maja 1934 roku odbyło się w Warszawie pierwsze walne zgromadzenie członków założycieli Stowarzyszenia Architektów Rzeczypospolitej Polskiej (S.A.R.P.). Na zgromadzeniu zdecydowano
o powszechnym i jednolitym charakterze organizacji na obszarze kraju. Powołano Zarząd Główny i postanowiono
o przekształceniu lokalnych organizacji architektów w oddziały. W tym samym - 1934 - roku powoływano oddziały. Na czele Zarządu Oddziału w Częstochowie stanął  inż. arch. Zygmunt Nowak, otwierając karty historii S.A.R.P. w Częstochowie.

 

I Zarząd Oddziału
Stowarzyszenia Architektów Rzeczypospolitej Polskiej (S.A.R.P.)
w Częstochowie – 1934
tworzyli inżynierowie architekci:

 
Prezes Oddziału
Zygmunt Nowak
Wiceprezes
Leon Mońkowski
Skarbnik   
Tadeusz Lipowiec
Sekretarz    
Irena Wieczorkowa

Formalnie zapisana, powojenna historia Stowarzyszenia Architektów Polskich w Częstochowie ma swój początek w 1955 roku. Powołano wówczas w mieście pierwszą, autonomiczną, lokalną strukturę stowarzyszenia w postaci Koła SARP przy Miastoprojekcie - Częstochowa. Przekształcenie koła w oddział, który od 1992 roku po zmianach statutowych ma osobowość prawną, nastąpiło w roku 1977. Funkcjonujemy więc w obecnej formie samodzielnego podmiotu już kolejne dziesięciolecie. Zmieniające się zewnętrzne uwarunkowania stawiają przed nami kolejne wyzwania, którym udaje nam się podołać - utrzymujemy aktywność Oddziału na możliwie najwyższym poziomie i angażujemy w działania na rzecz lokalnego środowiska znaczną część naszych Koleżanek i Kolegów. Oddział gromadzi w swojej najnowszej historii kilkudziesięciu członków - w końcu 2022 było ich 55.