StartStrona głównaCzytaj dalej

Strona główna

 
Partnerzy Oddziału SARP
 
 

 

 
     
 
Czytamy regularnie

 
 
   arch1.jpg   
 
 
  
 

logo_Arch.murator.jpg

   
 
 
  ZA_logo_kolor.jpg
  
 
A_B_logotyp_kolor.jpg
  
 
 
Facebook

 
 
Facebook.jpg        
  
 
 
 

 

     

   
  
 
 
 
    
   
  
        
 
 
 
 
     
   
 

 

 
2022.08.05.   XXVI EDYCJA KONKURSU POLSKI CEMENT W ARCHITEKTURZE

Stowarzyszenie Architektów Polskich oraz Stowarzyszenie Producentów Cementu organizują konkurs na najlepszą realizację z użyciem technologii żelbetowej. Celem konkursu jest pokazanie możliwości twórczego użycia technologii betonowej w budownictwie.

Zadanie konkursu polega na corocznym wyborze najlepszej realizacji wykonanej i przekazanej
do użytku do końca roku poprzedzającego rok, w którym odbywa się kolejna edycja Konkursu.
W przypadku XXVI edycji konkursu są to realizacje oddane do użytku do końcem 2021 roku.

Zgłaszanie prac do dnia 14 października 2022 r. do godz.
15:00
(przyjmuje Biuro Zarządu Głównego SARP, ul. Foksal 2, 00-366 Warszawa)
Do udziału w konkursie winny być zgłaszane prace z istotnym i znaczącym zastosowaniem technologii betonowej. Mogą to być prace z zakresu:

· obiektów budownictwa ogólnego,
· obiektów budownictwa przemysłowego,
· obiektów inżynierskich.

Prace do udziału w konkursie mogą być zgłaszane poprzez:

· oddziały SARP,
· oddziały PZITB,
· pracownie, biura projektów,
· inwestorów,
· Stowarzyszenie Producentów Cementu.

Zgłoszenie pracy do udziału w konkursie winno zawierać:

· Kartę zgłoszenia obiektu (załącznik nr 1).
· Zasadnicze rysunki i zdjęcia realizacji na najwyżej 10 arkuszach formatu A-4.
· Opisową charakterystykę obiektu (zespołu obiektów) nie przekraczającą 1 strony maszynopisu
   formatu A-4.

Materiały w wersji elektronicznej na pendrive:

· 8-12 zdjęć wyłącznie w formatach TIFF, JPG, rozdzielczość min. 300 dpi (5000 pixeli x 3500 pixeli) +
   autorzy zdjęć,
· rysunki wyłącznie w formatach EPS, DWG, ew. wektorowe zakotwiczone w PDF-ie, sytuacja,
   po jednym rzucie, przekroju obiektów zgłoszonych do konkursu.

Skład Sądu Konkursowego:

· Przewodniczący Sądu – arch. Agnieszka Kalinowska-Sołtys
· Przedstawiciel Rady Prezesów SARP – arch. Magda Wielogórska
· Laureat ubiegłorocznej edycji Konkursu „Polski Cement w Architekturze” – arch. Robert Skitek
· Architekt członek Kolegium Sędziów Konkursowych SARP, powołany przez ZG SARP –
  arch. Natalia Paszkowska
· Przedstawiciel Stowarzyszenia Producentów Cementu – Zbigniew Pilch

Sekretarz organizacyjny konkursu – arch. Hubert Wąsek

Harmonogram konkursu:

· Zgłaszanie prac do dnia 14 października 2022 r. do godz. 15:00 (przyjmuje Biuro Zarządu Głównego
  SARP, ul. Foksal 2, 00-366 Warszawa)
· Ogłoszenie wyników konkursu – 9 grudnia 2022 r.

Pytania prosimy kierować na adres: pca@sarp.pl

Pozostałe informacje pod poniższym linkiem:

https://www.sarp.pl/pokaz/xxvi_edycja_konkursu_polski_cement_w_architekturze,3194/