StartKonkursy• Centrum Myszkowa 2020

• Centrum Myszkowa 2020

 • MYSZKO__W_konkurs_logo.jpg
             
   
  Konkurs na koncepcję architektoniczną rewitalizacji Centrum Myszkowa
   
  Konkurs SARP nr 994
   

   
  Sąd konkursowy w składzie:
   
  Przewodniczący sądu konkursowego
  • arch. Jerzy Grochulski – Sędzia konkursowy, Warszawski Oddział
  SARP.
  Sędzia referent
  • arch. Mariusz Błażewicz – Sędzia konkursowy, SARP Oddział Częstochowa.
  Sędziowie
  • mgr Iwona Franelak – Zastępca Burmistrza Miasta Myszków;
  • arch. Magdalena Pilch - Przewodnicząca Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Myszkowie;
  • arch. Tomasz Pęczek – Członek Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Myszkowie;
  • arch. Maciej Piwowarczyk – Sędzia konkursowy, SARP Oddział Częstochowa.
  Sekretarz organizacyjny
  • arch. Joanna Chrapońska – SARP Oddział Częstochowa.

   

   
  I Nagroda – praca nr 0016    opis
   
  plansza1www.jpg
   
  plansza2www.jpg
   
  Uczestnik konkursu (autor pracy):
   
  4am Architekci s.c.
  Tomasz Karpiński
  Arkadiusz Wróblewski
  00-553 Warszawa
  ul. Koszykowa 31

   
  Pierwszą nagrodę przyznano za:
  1. Najlepszą identyfikację problemów przestrzeni objętej opracowaniem.
  2. Dobre powiązania komunikacyjne w obszarze opracowania uwzględniające oczekiwania użytkowników.
  3. Przyjęcie właściwej skali podziału na elementy funkcjonalno-przestrzenne:
     a) placu przed dworcem jako głównego elementu założenia,
     b) otoczenia biblioteki jako strefy zieleni,
     c) ulicy Kościuszki z silnym powiązaniem z przejściem podziemnym pod torami kolejowymi.
  4. Trafną lokalizację centrum przesiadkowego ze wzorowym powiązaniem poszczególnych elementów: parkingu, przystanków, dojścia do dworca kolejowego.
  5. Rozwiązanie realne i podnoszące jakość przestrzeni wokół węzła komunikacyjnego.
  6. Dobudowę nowego, niewielkiego elementu funkcjonalnego do budynku „A” z zachowaniem autonomii historycznej części obiektu.
  7. Przyjęcie właściwej skali inwestycji dla budynku „B” i dobrze wpisane w otaczającą przestrzeń z podziałem na segmenty ułatwiające etapowanie przedsięwzięcia.
  8. Czytelność i kompleksowość informacji zawartych w pracy.
   

   
  II Nagroda - praca nr 0023   plansza 1   plansza 2   opis
   
  Uczestnicy biorący wspólnie udział w konkursie (autorzy pracy):
   
  - Bartosz Kowal
    Wrocław
  - Bartłomiej Poteralski
    Gomunice
   

   
  III Nagroda - praca nr 0006   plansza 1   plansza 2   opis

  Uczestnik konkursu (autor pracy):
   
  - JAZ+Architekci Żmijewski Jaworski Massé  s.c.
    02-309 Warszawa
    ul. Słupecka 9 lok. 17 B
   

   
  Wyróżnienia honorowe:
   

  Praca nr 0004   plansza 1   plansza 2   opis

  Uczestnik konkursu (autor pracy):
   
  - M.O.C. Architekci Sp. z o.o. Sp. k.
    40-127 Katowice
    pl. Grunwaldzki 8-10 lok. 636
   
   
   
  Praca nr 0008   plansza 1   plansza 2   opis

  Uczestnik konkursu (autor pracy):
   
  - D+P architektura Paweł Skóra
    40-161 Katowice
    ul. Korfantego 40 lok. 8