StartKonkursy• Dworzec w Częstochowie 2019

• Dworzec w Częstochowie 2019

 • PKP_Konkurs_logo.jpg 

   

  Konkurs na koncepcję architektoniczną obejmującą Dworzec Częstochowa Główna oraz  zabudowę
  i zagospodarowanie terenu w jego otoczeniu
   
  Konkurs SARP nr 986
   

   
  Sąd konkursowy w składzie:
   
  Przewodniczący sądu konkursowego
  • arch. Ryszard Jurkowski – sędzia konkursowy, SARP Oddział Katowice.
  Sędzia referent
  • arch. Mariusz Błażewicz – sędzia konkursowy, SARP Oddział Częstochowa.
  Sędziowie
  • arch. Stanisław Bochyński – sędzia konkursowy SARP Oddział Radom, reprezentujący PKP S.A.;
  • Ewa Borodzicz – sędzia reprezentujący PKP S.A.;
  • Grzegorz Kozłowski – sędzia reprezentujący PKP S.A.;
  • arch. Ewa Rowicka – sędzia reprezentujący PKP S.A.;
  • Paweł Wróblewski – sędzia reprezentujący PKP S.A.;
  • Wojciech Ostaszewski
  sędzia reprezentujący Gminę Miasto Częstochowa;
  • Piotr Kurkowski – sędzia reprezentujący Gminę Miasto Częstochowa;
  • Ludwik Kubasiak – sędzia reprezentujący PKS Częstochowa S.A.;
  Sekretarz organizacyjny
  • arch. Hubert Wąsek – SARP Oddział Częstochowa.

   

   
  I Nagroda – praca nr 0015
   
  0015_plansza_1_www.jpg
   
  0015_plansza_2_www.jpg
   
   
  Uczestnicy biorący wspólnie udział w konkursie (autorzy pracy):
   
   - toprojekt Marek Wawrzyniak
     ul. Chrobrego 21
     44-200 Rybnik

  - AND STUDIO
    Rue de Provence 65
    75009 Paryż

  - Studio Antonini
    Rue Pasteur 3
    75011 Paryż

  Praca nr 0015, prezentująca dobry warsztat zawodowy, zwróciła uwagę Sądu konkursowego czystością i konsekwencją rozwiązania.
  Sąd konkursowy  przyznał I nagrodę za:
   
  1. Trafne połączenie wymagań Zamawiającego dotyczących części realizacyjnej z wymaganiami dotyczącymi części studialnej, polegające na zbliżeniu elementów infrastruktury autobusowej komunikacji miejskiej i międzymiastowej do dworca kolejowego, bez konieczności lokowania elementów komunikacyjnych poniżej poziomu terenu oraz funkcjonalne zbliżenie dworca do linii tramwajowej.
  2. Zdecydowane i konsekwentne rozwiązanie łączące część realizacyjną i studialną w sposób elastyczny i nie zamykający drogi do zakończenia inwestycji na części realizacyjnej, jak i do kontynuacji inwestycji w dowolnym czasie.
  3. Znalezienie prostej i współczesnej formy połączonej z czytelnie rozwiązaną funkcją.
  4. Trafne zdefiniowanie przestrzeni Placu Rady Europy, z zachowaniem walorów ważnej przestrzeni publicznej i uzupełnienie historycznej pierzei al. Wolności z zachowaniem czytelności połączeń funkcjonalnych alei z dworcem.
  5. Uporządkowanie pasa drogowego ulicy Orzechowskiego poprzez utworzenie czytelnej zachodniej pierzei nadającej ulicy miejski, przyjazny dla przechodniów charakter.
   

   
  II Nagroda - praca nr 0018  plansza 1   plansza 2
   
  Uczestnik konkursu (autor pracy):
   
  - Domino Grupa Architektoniczna Wojciech Dunaj
    ul. Mickiewicza 118 lok. 5
    71-140 Szczecin
   

   
  III Nagroda - praca nr 0016  plansza 1   plansza 2

  Uczestnik konkursu (autor pracy)

  - 22ARCHITEKCI Sp. z o.o.
    ul. Jakubowska 14 lok. U1
    03-902 Warszawa
   
   

   
  Wyróżnienia:
   

  Praca nr 0001
    plansza 1   plansza 2

  Uczestnik konkursu (autor pracy):
   
  - ATRIUM Autorskie Studio Architektury Mateusz Urbański
    ul. Mostowa 25 lok.34
    61-854 Poznań

   
   
   
  Praca nr 0007  plansza 1   plansza 2

  Uczestnik konkursu (autor pracy):

  - Kacper Rojek
    Aleksandrów Łódzki

   
   
  Praca nr 0022  plansza 1   plansza 2
   
  Uczestnicy biorący wspólnie udział w konkursie (autorzy pracy):

  - FIRMA „TU” TOMASZ ULMAN
    ul. Ofiar Katynia 1
    42-310 Żarki

  - TOPOS STUDIO PIOTR BILSKI
    ul. Brzezińska 47/59 lok. 2
    42-208 Częstochowa