StartKonkursy• Częstochowa Stary Rynek 2014/2015

• Częstochowa Stary Rynek 2014/2015

 •  
  Konkurs na koncepcję architektonicznązagospodarowania i zabudowy Starego Rynku w Częstochowie
  wraz z odcinkami ulic: Mirowskiej, Senatorskiej i Stary Rynek
   
  Konkurs SARP nr 956
   

   
  Sąd konkursowy w składzie:
   
  Przewodniczący sądu konkursowego
  • arch. Ryszard Jurkowski – sędzia konkursowy, SARP Oddział Katowice.
  Sędzia referent
  • arch. Mariusz Błażewicz
  – sędzia konkursowy, SARP Oddział Częstochowa.
  Sędziowie
  • Piotr Grzybowski – Naczelnik Wydziału Funduszy Europejskich i Rozwoju, UM Częstochowy;
  • Aleksandra Janikowska-Perczak – Kierownik Delegatury w Częstochowie Wojewódzkiego Urzędu
    Ochrony Zabytków w Katowicach;
  • Zbigniew Niesmaczny – Radny Rady Miasta Częstochowy;
  • Elżbieta Idczak-Łydżba – Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Estetyki Miasta;
  • arch. Zbigniew Jędrzejkiewicz sędzia konkursowy, SARP Oddział Częstochowa
  Sekretarz organizacyjny
  • arch. Karolina Domańska-Tyrała – SARP Oddział Częstochowa.
   

   
  I Nagroda – praca nr 0012
   
  plansza.0012.jpg
   
  Uczestnik konkursu – autor pracy:
  Michał Bernasik Architekt
  Joeststr. 9; 50935 Kolonia, NIEMCY
   
  Skład zespołu projektowego:
  -
  Michał Bernasik Architekt
   
  Sąd konkursowy przyznał I nagrodę pracy konkursowej nr 0012 za:

  (1) dyskretną formę budynku w postaci niewielkiego, transparentnego pawilonu, niezakłócającego zarówno wglądu z Placu Daszyńskiego i ul. Mirowskiej na Stary Rynek, jak i widoku z głębi Rynku na jego pierzeję południową i kościół św. Zygmunta; (2) zaakcentowanie czasu powstania projektu poprzez konsekwentne zastosowanie szkła zarówno jako materiału tworzącego konstrukcję obiektu w części nadziemnej,  jak i jego powłokę; (3) szerokie, zewnętrzne zejście do piwnic, dobrze korespondujące z częścią nadziemną
  i sprzyjające wypełnieniu funkcji informacyjnej o lokalizacji dawnej zabudowy, poprzez otwarcie widoku
  z poziomu ulicy na odkryte w czasie wykopalisk archeologicznych mury; (4) wprowadzenie, dzięki przeszkleniu ścian zewnętrznych (w dużej części także w piwnicach), możliwości kształtowania ekspozycji wewnątrz budynku na potrzeby przechodniów i „zapraszania” ich do środka; (5) czytelne rozwiązanie funkcji budynku i trafną decyzję, w kontekście tego rozwiązania, o lokalizacji ustępu publicznego na poziomie parteru; (6) powściągliwe i eleganckie podejście do kształtowania płyty Rynku, poprzez wpisanie różnorodnych elementów zagospodarowania i zabudowy terenu w porządkujący przestrzeń, południkowy układ betonowych aplikacji (powiązanych z elementami liniowego odwodnienia) w szarej nawierzchni z płyt granitowych oraz wprowadzenie dużych tafli wody w bezpretensjonalnej formie; (7) wprowadzenie modularnego systemu mocowania i zawieszania rzeźb oraz modułowo rozmieszczony system instalacji oświetlenia, umożliwiający elastyczne wykorzystanie Starego Rynku na potrzeby ekspozycji rzeźb, także w formule spektaklu typu światło i dźwięk; (8) konsekwentne wprowadzenie nowej zieleni przy pierzejach, a nie w centralnej części Rynku.
   

   
  II Nagroda - praca nr 0038
   
  Uczestnik konkursu – autor pracy:
  BYGG ARCHITECTURE
  Piotr Szcześniak - Współwłaściciel
  Torenallee 66-48, 5617 BD Eindhoven, HOLANDIA
   
  Skład zespołu projektowego:
  - Piotr Szcześniak
  - Tim Kouthoofd
   

   
  III Nagroda - praca nr 0049

  Uczestnik konkursu – autor pracy:
  ENONE ARCHITEKTURA I DESIGN Rafał Sokołowski
  ul. Mokra 20/22 lok.59, 95-200 Pabianice

  Skład zespołu projektowego:
  - Rafał Sokołowski - architekt
  - Wojciech Kamiński - konstruktor
  - Irena Pauńska - drogowiec
   

   
  Wyróżnienia honorowe:

  Uczestnik konkursu – autor pracy:
  PROJARCH Damian Kałdonek
  ul. Rybicka 2 lok.3, 44-100 Gliwice

  Skład zespołu projektowego:
  - Damian Kałdonek
  - Małgorzata Puchalska
  - Ewa Jaremków
  - Sara Sacała
  - Andrzej Wojtowicz
  - Magdalena Łukasik
  - Marek Macura

  Uczestnik konkursu – autor pracy:
  Maćków Pracownia Projektowa Sp. z o.o.
  ul. Podwale 61/1, 50-010 Wrocław

  Skład zespołu projektowego:
  - Zbigniew Maćków
  - Bartłomiej Witwicki
  - Anna Kołodzińska
  - Karolina Zajączkowska
  - Patrycja Żuczek

  Uczestnik konkursu – autor pracy:
  BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW
  Architekt Barbara Średniawa
  ul. Nowa 21 lok. 8, 41-908 Bytom
   
  Skład zespołu projektowego:
  - Piotr Średniawa
  - Barbara Średniawa

  Uczestnik konkursu – autor pracy:
  HOLIS STUDIO Maciej Sobczyk
  ul. Gen. J.Filipowicza 6 lok.20B, 30-611 Kraków

  Skład zespołu projektowego:
  - Maciej Sobczyk - projekt
  - Marcin Morga - wizualizacje