StartWydarzeniaMłodzi w architekturze - 2008

Młodzi w architekturze - 2008

 •  
  Wystawa z cyklu „Młodzi w architekturze”  - 2008
   

   
  III Wystawa z cyklu  "Młodzi w architekturze"

  organizator:  Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP Oddział w Częstochowie

  miejsce:  Regionalne Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Częstochowie
                 - „Konduktorownia” ul. Piłsudskiego 34/36
                 październik 2008 roku

  na finisażu gościnnie wykład wygłosił architekt Robert Konieczny
  kurator wystawy:  Jakub Cieślik
  patronat medialny:  Architektura & Biznes A&B
   

   
  plakat.zmn.jpg
   

   
  III wystawa „Młodzi w Architekturze”
  Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP w Częstochowie

  W dniach 12. - 31. października 2008 roku - w salach Regionalnego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych
  w Częstochowie "Konduktorownia" – gościła wystawa „Młodzi w Architekturze”. Prace – studentów i młodych architektów manifestujących swoje związki z Częstochową. Organizując cyklicznie wystawę Oddział SARP
  w Częstochowie realizuje ideę popularyzacji wiedzy o architekturze i zawodzie architekta.
  Młody architekt może więcej... na wystawie zgromadzono plansze/portfolio prezentujące jak w pigułce najciekawsze prace autorów, kilkadziesiąt projektów, grafik, koncepcji i działań o wielkim ładunku emocjonalnym.

  DOMY – szeregowe Andrzeja Kosa, przekorny Pawła Rachwalskiego, ekstremalnie wystawiony do... wody Mateusza Suma, niezwykłe mieszkalne struktury Łukasza Marjańskiego.

  OBIEKTY PUBLICZNE - zawieszone w przestrzeni nieznanej hotel w Wieliczce i Muzeum Archeologii Morskiej Karola Cieplińskiego, community center we Wiedniu Łukasza Gniewka i Jurka Wójcika, projekt starostwa

  INSPIRACJE – młodzi ludzie śledzą spektakularne propozycje swoich mistrzów i próbują  z różnym powodzeniem formułować własne interpretacje. Monika Dratwa – w koncepcji biurowca w Łodzi twórczo zinterpretowała ideę „domu zewnętrznego” z Energopolis – Interaktywnego Muzeum Technik autorstwa Pracowni LIPSKI I WUJEK. Innego rodzaju inspiracje przedstawia Anna Witaszczyk projekt w arabskich klimatach, świetnie i z odwagą „narysowany” ze świadomością kulturowego bogactwa regionu. Do zupełnie pierwotnych skojarzeń przywołuje nas fascynującą grafiką Michał Święciak – bryła, światło, morz(ż)e inspirujące…

  WRAŻLIWOŚĆ – młodzi autorzy w swoich pracach dają dowody wrażliwości radząc sobie w specyficznym środowisku centrum Łodzi, krakowskiego Kazimierza. Maciej Jagielak dokumentuje społeczną akcję
  i instalację – podejdź do płota... kontestującą przykłady grodzenia mieszkalnych enklaw w żywej miejskiej tkance.

  W projekcie Polskiej Polityki Architektonicznej zapisano:
  Działania promocyjne i edukacyjne (-) są niezbędne również po to, by dostrzec, zrozumieć, docenić i chronić walory przestrzeni otaczającej człowieka. Należy rozwijać tę wiedzę na każdym poziomie kształcenia, budować więzi lokalne w oparciu o zamiłowania do historii i tradycji regionu, a także kreować umiejętności oceny estetycznej...

  SARP Częstochowa zaprosił 25. października 2008 roku na towarzyszące wystawie warsztaty dla dzieci
  i młodzieży pod hasłem tegorocznego dnia architektury "Child be the Architekt", a na finisaż wystawy
  31. października 2008 roku architekta Roberta Koniecznego aby opowiedział o swojej twórczości.

  Maciej Piwowarczyk
   
  (tekst publikowany - Architektura & Biznes 12.2008)