StartKonkursy• Częstochowa - Północ, Aleja Wyzwolenia 2004

• Częstochowa - Północ, Aleja Wyzwolenia 2004

 •  
  Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej zespołu zabudowy wielorodzinnej
  i usługowej w Częstochowie u zbiegu Alei Wyzwolenia i ulicy Generała Augusta Fieldorfa-„Nila”
   

   
  Sąd konkursowy w składzie:
   
  Przewodniczący
  • arch. Marek Dunikowski – sędzia konkursowy, SARP Oddział Kraków.
  Sędzia referent
  • arch. Maria Markiewicz-Migalska – sędzia konkursowy, SARP Oddział Częstochowa.
  Sędziowie
  • arch. Jerzy Kopyciak –
  sędzia konkursowy, SARP Oddział Częstochowa;
  • mgr inż. Jan Marek Krykowski – ZGM TBS;
  • inż. Zbigniew Muchalski –
  ZGM TBS.
  Sekretarz organizacyjny
  • arch. Ewa Rudnicka – SARP Oddział Częstochowa
  .
   

   
  Nagroda główna – praca nr 19
   
  Plansza_1.mini.jpgPlansza_2.mini.jpg Plansza_3.mini.jpg
   
  Uczestnik konkursu – autor pracy:
  arch. Andrzej Duda, arch. Henryk Zubel
  P.P.iO.I. „INARKO” Sp. z o.o.
   
   
  Nagrodę główną przyznano za wyraziste ukształtowanie układu urbanistycznego projektowanego zespołu mieszkaniowo-usługowego.
  Na szczególne podkreślenie zasługuje zachowanie właściwych proporcji wnętrz o charakterze zielonym
  i o przeznaczeniu dla wewnętrznej komunikacji kołowej. Nawiązując w sposób współczesny do charakteru dzielnicy „Północ” jednocześnie tworzy ona przyjazny klimat dla mieszkańców.
  Dyspozycja przestrzenna umożliwia korzystne przewietrzanie wnętrza urbanistycznego.
  Również za bardzo właściwe uznano propozycję lokalizacji zespołu usługowego u zbiegu Alei Wyzwolenia
  i ulicy Generała Fieldorfa-„Nila”.
   
   
  Plansza_1.zmn.jpg
   
  Plansza_2.zmn.jpg
   
  Plansza_3.zmn.jpg
   

   
  Wyróżnienie regulaminowe - praca nr 15
   
  Uczestnik konkursu – autor pracy:
  arch. Marian Róg wraz z zespołem
   

   
  Wyróżnienie regulaminowe - praca nr 20
   
  Uczestnik konkursu – autor pracy:
  arch. Ryszard Jurkowski
  arch. Anna Jurkowska
  „AIR” JURKOWSCY - ARCHITEKCI  BIURO AUTORSKIE Sp. z o.o.
   

   
  Wyróżnienie honorowe - praca nr 10
   
  Uczestnik konkursu – autorzy pracy:
  arch. Wojciech Hermanowicz
  arch. Błażej Hermanowicz
  arch. Stanisław Rewski
   

   
  Wyróżnienie honorowe - praca nr 11
   
  Uczestnik konkursu – autor pracy:
  arch. Sebastian Stanisławski wraz z zespołem
   

   
  Wyróżnienie honorowe - praca nr 16
   
  Uczestnik konkursu – autor pracy:
  dr inż. arch. Paweł Maryńczuk
  M. - Projekt Biuro Usług Projektowych
   

   
  Wyróżnienie honorowe - praca nr 22
   
  Uczestnik konkursu – autor pracy:
  dr arch. Jan Pallado
  Biuro Usług Architektonicznych