StartKonkursy• Krzepice - Rynek 2004/2005

• Krzepice - Rynek 2004/2005

 •  
  Konkurs na koncepcję architektoniczną zagospodarowania Rynku w Krzepicach
   

    
  Sąd konkursowy w składzie:

  Przewodniczący sądu konkursowego
  • arch. Maria Markiewicz-Migalska – sędzia konkursowy, SARP Oddział
  Częstochowa.
  Sędzia referent
  • arch. Jan Przewłocki – sędzia konkursowy, SARP Oddział
  Częstochowa.
  Sędziowie
  • Jerzy Kopyciak – sędzia konkursowy, SARP Oddział
  Częstochowa;
  • Mirosław Łukasik – UM Krzepice;
  • Bogdan Napieraj – UM Krzepice.
   

   
  Nagroda główna - praca nr 002
   
  KONKURS_RYNEK_KRZEPICE.zmn.jpg 
   
  Uczestnik konkursu – autor pracy:
  Pracownia Projektowa Myczkowski, Wrocław

  Skład zespołu projektowego:
  - dr arch. Tomasz Myczkowski
  - arch. Róża Myczkowska
   
   
  Nagrodę przyznano za czytelny układ urbanistyczny nawiązujący do skali miasta. Szczególnie podkreśla się właściwy podział funkcji na część północną – miejsce imprez masowych oraz część południową – rekreacyjno wypoczynkową. Wymienione funkcje dzieli przebieg drogi historycznej utrzymanej w opracowaniu. Elementy małej architektury zaprojektowano we właściwej skali Rynku. Zwraca się uwagę na właściwe wykorzystanie różnic poziomu płyty Rynku przy zaprojektowaniu kaskady wodnej. Zaprojektowane fragmenty zieleni ożywiają płytę Rynku. 
   

   
  Wyróżnienie równorzędne - praca nr 003
   
  Uczestnik konkursu – autor pracy:
  Pracownia Architektury – Głowacki, Wrocław

  Skład zespołu
  projektowego:
  - arch. Tomasz Głowacki
  - arch. Kamila Merwa
  - arch. Dominik Górecki

   

   
  Wyróżnienie równorzędne - praca nr 009
   
  Uczestnik konkursu – autor pracy:
  P. A. Nova Sp. z o.o., Gliwice

  Skład zespołu projektowego:
  - dr arch. Stanisław W. Lessaer
  - arch. Arkadziusz Płomecki
  - arch. Sylwia Płomecka
  - arch.  Sebastian Borecki
  - arch. Monika Jaśkiewicz
  - arch. Grzegorz Krajewski
   

   
  Wyróżnienie honorowe - praca nr 005
   
  Uczestnik konkursu – autor pracy:
  MEW – Architekci, Wrocław

  Skład zespołu projektowego:
  - arch. Marcin Major
  - arch. Mateusz Wolanin
  - Katarzyna Pielak (studentka)
  - Tomasz Kurpiel (student)
   

   
  Wyróżnienie honorowe - praca nr 006
   
  Uczestnik konkursu – autor pracy:
  Pracownia Architektury „Forma” Sp. z o.o., Częstochowa

  Skład zespołu projektowego:
  - arch. Paweł Korzewski
  - inż. Jerzy Babczyński (część drogowa – konsultacje)
   

   
  Wyróżnienie honorowe - praca nr 007
   
  Uczestnik konkursu – autor pracy:
  Architektoniczne Biuro Projektów „AB – PROJEKT” Sp. z o.o., Tychy
   
  Skład zespołu projektowego:
  - arch. Józef Kuklok – Opolski
  - arch. Andrzej Skocza
  - arch. Leszek Witański