StartKonkursy• Częstochowa Mirów - Kościół 2005

• Częstochowa Mirów - Kościół 2005

 •  
  Konkurs na koncepcję architektoniczną kościoła parafialnego na szlaku pielgrzymkowym
  pod honorowym patronatem ks. Arcybiskupa Stanisława Nowaka Metropolity Częstochowskiego

  Konkurs SARP nr 932
   

    
  Sąd konkursowy w składzie:

  Przewodniczący sądu konkursowego
  • arch. Ryszard Jurkowski – Prezes Stowarzyszenia Architektów Polskich.
  Sędzia referent
  • arch. Jerzy Kopyciak – sędzia konkursowy, SARP Oddział Częstochowa.
  Sędziowie
  • ks. Zdzisław Hatlapa – przewodniczący Komisji do Spraw Budownictwa i Sztuki Sakralnej;
  • ks. Wieńczysław Kot – proboszcz Parafii pw. Niepokalanego Serca NMP;
  • arch. Stanisław Oset – przedstawiciel zamawiającego;
  • arch. Maciej Piwowarczyk – sędzia konkursowy, SARP Oddział
  Częstochowa.
  Sekretarz organizacyjny
  • arch. Mariusz Błażewicz – SARP Oddział
  Częstochowa.
   


  Nagroda główna - praca nr 0006
   
  Plansza_Cz__stochowa_A3_1zmn.jpg
   
  Uczestnik konkursu – autor pracy:
  Atelier Loegler Sp. z o.o., Kraków

  Skład zespołu projektowego:
  - arch. Romuald Loegler
  - arch. Justyna Ogińska
  - arch. Tomasz Krawczyk
   
   
  Sąd postanowił przyznać nagrodę, którą stanowi zlecenie wykonania projektu budowlanego i projektu wykonawczego, pracy nr 0006 za:
  - rozpoznanie walorów krajobrazowych miejsca i ich podkreślenie poprzez trafne rozwiązanie urbanistyczne, twórczo wykorzystujące istniejące ukształtowanie terenu, ze szczególnym uwzględnieniem usytuowania wejścia do kościoła oraz widoków: na kościół – z kierunku dojścia i od strony kościoła – w kierunku północno
  -zachodnim,
  - współczesną, nieskomplikowaną formę nawiązującą jednoznacznie do regionalnej tradycji poprzez konsekwentne zastosowanie kamienia wapiennego, ze szczególnym uwzględnieniem ukształtowania całej elewacji północno
  -zachodniej kościoła jako portalu wejściowego,
  - proste, bezpretensjonalne wnętrza wypełnione duchem sacrum,
  - ekonomiczne i czytelne rozwiązanie funkcji,
  - oszczędność całego rozwiązania przekładająca się na koszty realizacji i utrzymania obiektu.
   

   
  Równorzędne wyróżnienie honorowe  – praca nr 0010
   
  Uczestnik konkursu – autor pracy:
  Pracownia Architektoniczna Ziemowit Domagała, Zawiercie

  Skład zespołu projektowego:
  - arch. Ziemowit Domagała
  - arch. Katarzyna Wierzba
   

   
  Równorzędne wyróżnienie honorowe  – praca nr 0016
   
  Uczestnik konkursu – autor pracy:
  Biuro Projektów Budownictwa Ogólnego „Budopol” S.A., Warszawa

  Skład zespołu projektowego:
  - Paweł Gumuła
  - Daniel Frąc
  - Maciej Kowalczyk
   

   
  Równorzędne wyróżnienie honorowe  – praca nr 0022
   
  Uczestnik konkursu – autor pracy:
  Biuro Studiów i Projektów Architektonicznych „Franta & Franta” Sp. z o.o., Katowice

  Skład zespołu projektowego:
  - dr inż. arch. Aleksander Franta
  - mgr inż. arch. Ewa Franta
  współpraca:
  - Agnieszka Krzeszowska – studentka WA PK
  - Maciej Franta – student WA PK