StartKonkursyPrimulus

Primulus

 • Konkurs architektoniczny, którego organizatorem jest Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział
  w Częstochowie, a którego celem jest wybór i promocja najlepszego dzieła architektonicznego zrealizowanego na obszarze miasta Częstochowy i subregionu.

  Do uczestnictwa w konkursie zapraszamy projektantów, autorów realizacji wypełniających w zasadzie jedyne, terytorialne kryterium. Promocja dzieł ich twórców to najlepsza promocja architektury w ogóle. Nagrody
  i wyróżnienia Primulusa powędrowały w czasie ostatniej dekady do Gdańska, Warszawy, Wrocławia
  i Krakowa, ale pozwoliły także kolegom z naszego częstochowskiego środowiska wywołać odpowiednie, zwiększone zainteresowanie dla ich talentu i profesjonalnego zaangażowania w wykonywanie zawodu.

  Uznajemy, że zabieganie o uznanie dla dobrej architektury jest naszą największą powinnością, będziemy zatem te działania kontynuować i rozwijać.
 •  
  mniejsze.obciete0024.jpg statuetka.jpg mniejsze.obciete0025.jpg 
  wręczenie Nagrody Głównej Primulus 2001
 •  
  W 2007 roku uczestniczyłem w pracach jury konkursu Primulus – na najlepszą realizację – już po raz czwarty. Zawsze pracę tę traktowałem jako wielki dla mnie zaszczyt i miły obowiązek. Sędziowanie w tym konkursie to zaszczyt, bo Oddział Częstochowski dzięki swojej aktywności wyróżnia się w Polsce, a jego działalność związana z podejmowaniem prac podnoszących poziom powstającej w tym rejonie Polski architektury przynosi wyraziste owoce. To niewielkie środowisko, a także architekci z innych miejsc Polski wpływają na powstawanie coraz większej ilości interesujących realizacji na coraz to wyższym poziomie. O tym świadczy właśnie Primulus.

  Moja wielokrotna obecność w pracach jury konkursu Primulus pozwala wysnuć refleksję o tym, że:
  • w Częstochowie jak nigdzie indziej powstaje wiele obiektów związanych z drobną wytwórczością i że ich właściciele rozwijając swoje zakłady budują coraz to większe i ciekawsze obiekty. To dowód wielkiej aktywności i przedsiębiorczości ludzi
  • pieczołowicie podchodzi się do rewitalizacji starych obiektów architektonicznych i przywraca się ich użyteczność dla społeczności lokalnych
  • zbudowano wiele interesujących obiektów z pieniędzy publicznych (szkoły, sale gimnastyczne, cmentarz)
  • że rozwija się na wielką skalę wolnostojące budownictwo jednorodzinne o „przyzwoitej” architekturze, kompleksowo.zagospodarowane i z zastosowaniem dobrych materiałów.
   
  Powstającą architekturę cechuje różnorodność, szanowanie otoczenia i uwzględnianie kontekstu miejsc. Brakuje jeszcze większego intelektualnego wyrafinowania, którego efektem mogą być nowatorskie dzieła architektoniczne. Ale obserwacja sposobu i zakresu inwestowania pozwala sądzić, że już wkrótce będzie
  na Ziemi Częstochowskiej powstawać więcej obiektów wyróżniających się dużą indywidualnością i wysokim poziomem, bo tego będą chcieć nie tylko architekci ale i inwestorzy.

  Dziękując za wieloletnią możliwość współpracy z Wami, Koleżanki i Koledzy, gratuluję całemu środowisku podjęcia się zorganizowania „PRIMULUSA” i życzę Wam wszystkim wielkich sukcesów zawodowych
  i osobistych.

  Ryszard Jurkowski 
  Prezes SARP w kadencjach 2000 - 2003 i 2003 - 2006