StartKonkursy• Częstochowa - Akademia Jana Długosza 2009

• Częstochowa - Akademia Jana Długosza 2009

 •  
  Konkurs na koncepcję architektoniczną budynku Wydziału Nauk Społecznych
  Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
   
  Konkurs SARP nr 941
   

   
  Sąd konkursowy w składzie:
   
  Przewodniczący sądu konkursowego
  • arch. Jerzy Witeczek – sędzia konkursowy, SARP Oddział Katowice.
  Sędzia referent
  • arch. Maciej Piwowarczyk – sędzia konkursowy, SARP Oddział Częstochowa.
  Sędziowie
  • mgr inż. Agnieszka Małolepsza – Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, AJD;
  • mgr Marta Sidyk – Kierownik Biura Projektów Europejskich, AJD;
  • mgr inż. Maciej Tubielewicz – Asystent na Wydziale, AJD;
  • arch. Mariusz Błażewicz – sędzia konkursowy, SARP Oddział Częstochowa.
  Sekretarz organizacyjny
  • arch. Maciej Żelasko – SARP Oddział Częstochowa.
   

   
  I Nagroda – praca nr 0026
    
  plansze_01zmn.jpg
   
  plansze_02zmn.jpg
   
  plansze_03zmn.jpg
   
  Uczestnik konkursu – autor pracy:
  Jerzy Gurawski, ARPA Architektoniczna Pracownia Autorska Jerzego Gurawskiego
  ul. Maciejewskiego 7, 61-606 Poznań
   
  Skład zespołu projektowego:
  - mgr inż. arch. Jerzy Gurawski
  - mgr inż. arch. Łukasz Janiak
  - mgr inż. arch. Łukasz Nowak
  - mgr inż. arch. Marek Szapiel
  - mgr inż. arch. Jacek Ślotała
  - dr inż. Jerzy Zielonacki
  - mgr inż. Jan Drzewiecki.
   

  Sąd jednogłośnie zdecydował o przyznaniu pierwszej nagrody pracy oznaczonej w przewodzie konkursowym numerem 0026, za:

  (1) dobre rozwiązanie przestrzenne nawiązujące do istniejących obiektów, wzmacniające czytelność układu obsługującego – zarówno drogowego jak i prowadzącego ruch pieszy; (2) wskazany w pracy sposób połączenia ulic Chłopickiego i Dembińskiego oraz racjonalnie ograniczony układ ulic wewnętrznych obsługujących zespół; (3) przeprowadzenie prawidłowego strefowania i utworzenie atrakcyjnych przestrzeni publicznych; (4) wypełnienie zobowiązania do zaoferowania miejsca dla organizacji imprez masowych, a także wykreowanie przestrzeni wspierających dobre funkcjonowanie głównego budynku frontowego (al. Armii Krajowej 13/15)
  i Akademickiego Centrum Sportowego – ACS. (Re-kompozycji wymaga zakres trzeciego etapu, w szczególności ukształtowanie przestrzeni zielonej wzdłuż al. Armii Krajowej i powiązania tego obszaru z istniejącymi ciągami pieszymi. Wzmocnienia wymaga także piesze skomunikowanie ACS.); (5) układ funkcjonalno-przestrzenny projektowanego budynku, który został rozwiązany czytelnie; (6) właściwy sposób rozdysponowania funkcji i ich prawidłowe grupowanie; (7) korzystny podział na strefy i poszczególne zespoły funkcjonalne; (8) przyjęcie właściwych wielkości dla potrzeb projektowanych funkcji; (9) układ komunikacji wewnętrznej pozostający w dobrej proporcji do przestrzeni wspólnych z zastrzeżeniem 3 i 4 kondygnacji na których odczuwa się niedostatek tych przestrzeni; (10) trafną dyspozycję rozwiązań materiałowych dającą gwarancje trwałości obiektu; (11) pomysł urządzenia zielonych dachów, który może być wykorzystany
  w większym zakresie dla zaoferowania dodatkowych przestrzeni rekreacyjnych; (12) propozycję rozpoznawalnego akademickiego budynku dydaktycznego - nawiązującego do dobrych przykładów miejscowej architektury.
   

   
  II nagrody nie przyznano.
   

   
  III Nagroda - praca nr 0032

  Uczestnik konkursu – autor pracy:
  Tomasz Olszewski, TOMCAT.ARCH.DESIGN
  ul. Hemara 33, 05-501 Piaseczno

  Skład zespołu projektowego:
  - mgr inż. arch. Tomasz Olszewski
  - mgr inż. arch. Leszek Żołnowski
  - mgr inż. arch. Dorota Łukasiewicz-Pabich
  - stud. arch. Agata Żołnowska
   

   
  Wyróżnienia honorowe (równorzędne):

  Praca nr 0004

  Uczestnik konkursu – autor pracy:
  Tadeusz Hardt, TH ARCHITEKCI s.c. A.Kamieńska M.Mucha
  ul. Nusbauma 60, 42-200 Częstochowa

  Skład zespołu projektowego:
  - arch. Tadeusz Hardt
  - mgr Piotr Buck
  - mgr Wiktoria Filipiak-Marszalska
  - arch. Paweł Jarosik
  - arch. Hanna Kurczyna

  Praca nr 0009

  Uczestnik konkursu – autor pracy:
  Wacław Stefański, Autorska Pracownia Architektury’91, arch. Wacław Stefański
  ul. Józefitów 1/17, 30-039 Kraków

  Skład zespołu projektowego:
  - arch. Wacław Stefański
  - mgr Agnieszka Petrus
  - arch. Ireneusz Bagiński
  - arch. Bogdan Wieczorek
  - arch. Piotr Bartkiewicz

  Praca nr 0018

  Uczestnik konkursu – autor pracy:
  Ewa Woszczyna, Małgorzata Witkowska, Marek Witkowski
  1) Pracownia Architektury „FORMA” Sp. z o.o.
  ul. Modrzewiowa 19, 42-290 Blachownia
  2) Pracownia Architektury i Grafiki „topPROJECT”
  ul. B. Chrobrego 21, 44-200 Rybnik

  Skład zespołu projektowego:
  - arch. Marek Wawrzyniak
  - arch. Marek Lis
  - arch. Katarzyna Mazurek
  - arch. Ewa Woszczyna
  - arch. Marek Witkowski

  Praca nr 0021

  Uczestnik konkursu – autor pracy:
  Zbigniew Maćków, Maćków Pracownia Projektowa Sp. z o.o.
  ul. Podwale 61/1, 50-010 Wrocław

  Skład zespołu projektowego:
  - Zbigniew Maćków
  - Maciej Kowaluk
  - Katarzyna Pielak
  - Michał Zawadzki

  Praca nr 0030

  Uczestnik konkursu – autor pracy:
  Mariusz Twardowski, Wojciech Wokan, MTWW ARCHITEKCI Sp. z o.o. Sp. k.
  ul. Szlak 16A/1, 31-161 Kraków

  Skład zespołu projektowego:
  - Mariusz Twardowski
  - Wojciech Wokan
  - Mariusz Pers
  - Agnieszka Lamot
  - Anna Fusiara
  - Klaudiusz Konarski
  - Ludmiła Więckowska
  - Wiktor Szczypka
  - Marta Dul
  - Paweł Michalski
  - Marta Mikulik
  - Tomasz Żmigrodzki
  - Paweł Syposz