StartKonkursy• Częstochowa - Aleje NMP 2007

• Częstochowa - Aleje NMP 2007

 •  
  Konkurs na koncepcję architektoniczną zagospodarowania Placów Daszyńskiego i Biegańskiego
  w Częstochowie wraz z łączącym place odcinkiem Alei Najświętszej Maryi Panny
   
  Konkurs SARP nr 936
   

   
  Sąd konkursowy w składzie:

  Przewodniczący sądu konkursowego
  • arch. Ryszard Jurkowski – sędzia konkursowy, SARP Oddział Katowice.
  Zastępca przewodniczącego sądu konkursowego
  • Kazimierz Augustyn – Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg.
  Sędzia referent
  • arch. Zbigniew Świtalski – sędzia konkursowy, SARP Oddział  Częstochowa.
  Sędziowie
  • arch. Mariusz Błażewicz – sędzia konkursowy SARP Oddział Częstochowa;
  • Jadwiga Borowska - Antoniewicz – Starszy Inspektor Ochrony Zabytków, Delegatura Wojewódzkiego Oddziału Służby Ochrony  Zabytków w Częstochowie.
  • arch. Elżbieta Grzelak – Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Częstochowy;
  • arch. Piotr Lewicki – sędzia  konkursowy, SARP Oddział Kraków;
  • Jolanta Zaborowska – Naczelnik Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Częstochowy.
  Sekretarz organizacyjny
  arch. Maciej Żelasko – SARP Oddział Częstochowa.
   

   
  I Nagroda - Praca nr 0002
   
  konkurs_obc.zmn.jpg
   
   
  Uczestnik konkursu – autor pracy:
  Pracownia Architektury „FORMA” Sp. z o.o., Blachownia

  Skład zespołu projektowego:
  - Paweł Korzewski
  - Marek Chmura

  Pracy nr 0002 przyznano I nagrodę w szczególności za:

  - Propozycję projektową zagospodarowania Placów Biegańskiego i Daszyńskiego oraz I i II Alei NMP, polegającą na wprowadzeniu współczesnej, eleganckiej estetyki do historycznego układu urbanistycznego.
  - Prawidłową propozycję nawiązującą do stylistyki podłogi urbanistycznej III Alei NMP.
  - Poprawne rozwiązanie układu komunikacji kołowej.
  - Interesującą propozycję dodatkowego programu użytkowego (funkcje komercyjne pod Pl. Biegańskiego
  i parkingi podziemne pod Placami Biegańskiego i Daszyńskiego) mogącego dodatkowo uatrakcyjnić projektowane założenie.
  - Rozwiązanie połączenia Placu Biegańskiego z podziemnymi poziomami (pochylnie) stwarzającego duże możliwości ciekawych rozwiązań przestrzennych.
  Interesujące, aczkolwiek kontrowersyjne, w aspekcie zapisów Regulaminu wydaje się zaprojektowanie
  na Placu Daszyńskiego, przed pomnikiem Papieża Jana Pawła II Pielgrzyma, przejścia czasowo napełnianego wodą. Zdaniem sądu, projekt wymaga dalszych „twórczych” konsultacji prowadzonych przez zwycięski Zespół z Autorem Pomnika oraz z władzami miasta, tak by planowane już w tym rejonie zamierzenia inwestycyjne mogły być kontynuowane, a nowe twórczo rozwiązane. Zespół autorski – otrzymujący nagrodę w konkursie (nie jednogłośnie) prezentuje wysoki warsztat projektowy co zdaniem sądu oznaczać może, że w dobrej zgodnej współpracy z władzami miasta powstanie w Częstochowie znaczące dzieło.
  Integralną częścią opinii są zalecenia sądu do pracy konkursowej.
  Plansza_1_Konkurs_Nr_936_8bit.jpg
   
  Plansza_2_Konkurs_Nr_936_8bit_.jpg
   
  Plansza_3_Konkurs_Nr_936_8bit_.jpg
   

   
  II nagroda - Praca nr 0001

  Uczestnik konkursu – autor pracy:
  Małgorzata Berent Architektoniczna Pracownia Autorska, Częstochowa
  Tomasz Czerkawski Pracownia Projektowa, Warszawa

  Skład zespołu projektowego:
  - Małgorzata Berent
  - Tomasz Czerkawski
  - Andrzej Banach
  - Michał Berent
   

   
  III nagroda - Praca nr 0004

  Uczestnik konkursu – autor pracy:
  „TRANS-GAZ” Jerzy Hnat, Robert Hnat, Danuta Niemiec Sp. j., Sanok

  Skład zespołu projektowego:
  - Jerzy Hnat
  - Alina Hnat
  - Ada Kołodziejczyk
  - Katarzyna Pietryka