StartKonkursy• Primulus 2007

• Primulus 2007

 •  
  Rozstrzygnięty w dniu 8 czerwca 2007 roku.
   
  Sąd konkursowy w składzie:
   
  arch. Jerzy Grochulski - Prezes SARP
  arch. Ryszard Jurkowski
  arch. Maciej Piwowarczyk
  arch. Jacek Jędras
  Krzysztof Nowak
  arch. Daniel Cieślik - Komisarz konkursu
 •  
  Nagroda Główna Primulus 2007
  Rozbudowa Restauracji McDonald's w Częstochowie, u zbiegu Al. Wojska Polskiego i ul. Drogowców

  3zmn.jpg
   
  Autorzy: arch. Andrzej Bulanda, arch. Włodzimierz Mucha z zespołem

  Nagrodę Główną, Tytuł PRIMULUS 2007 otrzymują autorzy projektu rozbudowy restauracji McDonald`s
  w Częstochowie za oryginalną, współczesną propozycję nowego wizerunku przydrożnego obiektu gastronomicznego.
  W nagrodzonym rozwiązaniu zaproponowano prostopadłościenną, technologiczną w wyrazie, bryłę obiektu stanowiącą opozycję do dotychczasowej, obcej kulturowo formy „pagody”. Autorzy podjęli, zakończoną sukcesem, próbę ukształtowania budynku w formie technologicznej wręcz ascetycznej, stalowej struktury niezwykle trafnie wpisującej się w kontekst infrastruktury drogowej i technicznej.
  Dla nowego obiektu opracowano całkowicie zmieniony wystrój i aranżację wnętrza. Całość stanowi propozycję zmierzającą do stworzenia otwartego systemu, jako promocji zdefiniowanych w ten sposób rozwiązań formalnych, estetycznych i materiałowych.
  Autorzy projektu i inwestor udowodnili, że jest możliwe przeciwstawienie się tendencji stosowania obcych
  lub nietrafnie dobranych form tego typu obiektów realizowanych w eksponowanej przestrzeni publicznej.
  Jury podkreśla także szczególny aspekt pozytywnej edukacji estetycznej wywołany tak zasadniczo przewartościowaną formą i jakością obiektu.
   
  w2zmn.jpg  w1zmn.jpg
  1obc.zmn.jpg
   
 •  
  Wyróżnienie równorzędne
  Budynek biurowy zakładu produkcyjno-handlowego w Częstochowie
   
  6zmn.JPG

  Autor: arch. Grzegorz Bryzik

  Budynek biurowy w Częstochowie – jury przyznaje wyróżnienie autorowi projektu za udane poszukiwanie współczesnej formy obiektów przemysłowych.
  Jednoznaczna i oczywista dyspozycja funkcjonalna strefy wejścia budynku, poprzez otwarty na dwie kondygnacje obiektu hol, oprócz dobrej orientacji przestrzennej, stwarza możliwości odpowiedniej ekspozycji produktów firmy. Te walory rozwiązania dopełnia dobrze zorganizowana strefa obsługi klientów.
  W budynku stworzono przyjazne środowisko pracy w dobrze ukształtowanych i oświetlonych przestrzeniach biurowych i towarzyszących im pomieszczeniach rekreacyjnych i higienicznych.
  Obiekt i staranne zagospodarowanie jego otoczenia są istotnym czynnikiem budującym prestiż firmy inwestora.
 •  
  Wyróżnienie równorzędne
  Zespół parkowo-pałacowy w Działoszynie
   1zmn.JPG

  Autor: arch. Stanisław Oset

  Wyróżnienie otrzymuje autor projektu rewaloryzacji Zespołu parkowo-pałacowego w Działoszynie za udaną rekonstrukcję zabytkowego pałacu i jego adaptację, przywracające obiektowi jego historycznie ukształtowaną formę. Autor, z godną podkreślenia konsekwencją i pieczołowitością, odtworzył historyczny klimat wnętrz pałacu oraz dosyć udanie zorganizował przestrzeń dla współczesnych potrzeb edukacyjnych i funkcji kulturalnych, dla których obiekt przeznaczono.
  Przykład zaprojektowanej we współczesnej, śmiałej formie nowej klatki schodowej, zwraca uwagę na walory bardziej kreatywnego interpretowania przekształceń historycznych wnętrz adaptowanych dla nowych funkcji.