StartKonkursy• Primulus 2005

• Primulus 2005

 •  
  Rozstrzygnięty w dniu 4 czerwca 2005 roku.
   
  Sąd konkursowy w składzie:
   
  arch. Ryszard Jurkowski - Prezes SARP
  arch. Maciej Piwowarczyk
  arch. Adam Pytel
  Elżbieta Idczak-Łydżba
  Adam Markowski
  arch. Daniel Cieślik - Komisarz konkursu
 •  
  Nagroda Główna Primulus 2005
  Dom jednorodzinny w Częstochowie
   
  f2zmn.jpg

  Autorzy: arch. Szymon Hanisz, arch. Jadwiga Mierzejewska-Hanisz
   
  Obiekt zlokalizowany w podmiejskiej strefie wpisano w otoczenie respektując rytm i porządek przestrzennego układu lokalnej ulicy. Wyróżnia go odważna propozycja współczesnego rozwiązania architektonicznego. Spokojna, wręcz ascetyczna, zestawiona z dwu brył forma obiektu z bezkompromisową dosłownością ujawnia funkcjonalną strukturę domu. Strefa dzienna domu zmienna, aranżowana mobilnymi przegrodami
  w połączeniu z trafnie zaproponowanym otwarciem na zieloną przestrzeń ogrodu jest w pełni akceptowana
  i dobrze wykorzystywana przez jego mieszkańców. Bardzo jednoznaczny, podkreślony rozwiązaniami elewacji, podział na strefy funkcjonalne został zaproponowany w sposób konsekwentny i oczywisty. Oferuje ponad to, tak oczekiwaną w środowisku mieszkalnym, ochronę prywatności.
  Staranność w doborze materiałów i elementów detalu architektonicznego podkreśla  wysoką jakość rozwiązania i skłania jury do polecenia tego kierunku poszukiwań twórczych.
  Nagrodę przyznano jednogłośnie za wzorcową realizację wolnostojącego domu jednorodzinnego, spełniającego oczekiwania inwestora.
   
  f17zmn.jpg
    
  i8zmn.jpg
   
 •  
  Wyróżnienie
  Zespół obiektów biurowo-technicznych Rejonu Energetycznego w Kłobucku
    duzezmn.JPG

  Autorzy: arch. Marek Witkowski, arch. Ewa Woszczyna

  Zespół budynków wzniesionych w otwartym terenie na przedmieściu Kłobucka tworzy czworobok z „zielonym” wnętrzem. Projektanci skonstruowali obiekt łączący funkcje operacyjną, administracyjną oddziału energetycznej spółki dystrybucyjnej z biurem obsługi interesantów i zapleczem socjalnym pracowników. Trafne rozmieszczenie funkcji na rzutach i kolejnych poziomach w większości dostępnych z otwartego holu ułatwia poruszanie się po obiekcie jego codziennym użytkownikom i ułatwia orientację odwiedzającym.
  Na podkreślenie zasługują efekty dobrej współpracy projektantów z inwestorem. Obiekt jest bardzo starannie zrealizowany i spotkać tam można wiele oryginalnych rozwiązań szczególnie oczekiwanych przez użytkowników. Współczesna estetyka budynku i nowoczesne rozwiązania materiałowe podkreślają prestiż
  i solidność inwestora.