StartKonkursy• Primulus 2001

• Primulus 2001

 •  
  Rozstrzygnięty w dniu 11 maja 2001 roku.
   
  Sąd konkursowy w składzie:

  arch. Ryszard Jurkowski - Prezes SARP
  arch. Maria Markiewicz-Migalska
  arch. Elżbieta Grzelak
  Rafał Lewandowski
  Zbigniew Sosiński
  arch. Maciej Piwowarczyk - Komisarz konkursu
 •  
  Nagroda Główna Primulus 2001
  Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej nr 29, Częstochowa
   
  3zmn.JPG
   
  Autorzy: arch. Marek Witkowski, arch. Ewa Woszczyna
   
  Tytuł – PRIMULUS 2001  otrzymują autorzy pracy pt. Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 29.
  w Częstochowie - za bardzo udaną propozycję projektową uwzględniającą potrzeby i sposób życia małego człowieka.
  Szkoła, jaką proponuje nagrodzona praca jest obiektem pełnym nastroju, w którym dzieci i nauczyciele dobrze się czują.
  Autorzy stworzyli obiekt przyjazny, mający niezwykle istotne znaczenie dla jakości środowiska szkolnego,
  dla nauki, zabawy, rozwoju psychicznego i fizycznego uczniów, a także kształtowania ich poczucia estetyki,
  co – w ocenie jury - stanowi nieodzowny element pełnego rozwoju człowieka.
  Jury zauważa ponadto, że sposób połączenia „starego” i „nowego” obiektu poprzez przecięcie się układów komunikacyjnych w forum, chociaż oczywisty, został wykorzystany dla osiągnięcia dobrej czytelności układu funkcjonalnego zespołu oraz interesujących otwarć na środowisko zewnętrzne.
  Jury stwierdza, że wizytując szkołę zastało w klasach, w świetlicy, na korytarzach i sali gimnastycznej gromadę uśmiechniętych aktywnych uczniów.
  Jury sądzi, iż przynajmniej część tego sukcesu należy wiązać z udaną pracą Projektantów.
   
  w9zmn.JPG
   
  klasa2zmn.jpg
   
 •  
  Wyróżnienie równorzędne
  Salon samochodów Renault, Częstochowa

  1zmn.JPG
   
  Autor: arch. Tomasz Mikołaj Konior

  Jury przyznaje wyróżnienie dostrzegając udaną próbę współczesnej architektury, dobrze osadzoną w pierzei Alei Jana Pawła II.
  Obiekt jest kulturalnym tłem dla prezentacji samochodu – nowoczesnego, zaawansowanego technicznie
  i estetycznie oryginalnego produktu.
  Autor nie narzuca się - proponuje bardzo jednoznaczną w wyrazie bryłę salonu
  i oczywistą dyspozycję funkcjonalną wnętrza, swoje indywidualne preferencje dyskretnie manifestując wysokiej klasy detalem architektonicznym.
 •  
  Wyróżnienie równorzędne
  Pawilon wystawowy „A” Muzeum Częstochowskie, Park im. Stanisława Staszica
   
  3zmn.JPG 
  Autorzy: arch. Małgorzata Kuchejda, prof. arch. Janusz Kuchejda, arch. Zdzisław Banaś

  Jury przyznaje wyróżnienie Autorom pracy za bardzo udaną modernizację i adaptację przywracającą budynkowi jego oryginalną formę i funkcję.
  Kultura i powściągliwość autorskich ingerencji w rekonstruowaną substancję obiektu zdecydowała
  o tym, że proponując własne rozwiązania funkcjonalne wnętrza, stosując współczesne elementy techniczne
  i materiały wykończenia, uszanowali historyczne wartości pawilonu.
  Obiekt odzyskał oryginalną świetność i jest dobrze przygotowany do funkcjonowania z uwzględnieniem współczesnych potrzeb.