StartStrona główna

Strona główna

 
Partnerzy Oddziału SARP
 
  atlas_www_1.jpg

 

 
     
 
Czytamy regularnie

 
 
   arch1.jpg   
 
 
 
logo_Arch.murator.jpg
  
 
 
  A_B_nowy_logotyp_kwadrat.jpg
 
 
 
  ZA_logo_kolor.jpg
  
 
  
 
 
Facebook

 
 
Facebook.jpg        
  
 
 
 

 

     

   
  
 
 
 
    
   
  
        
 
 
 
 
     
   
 

 

 • b__dzie.jpg
   
  2018.10.19.   WYSTAWA

  wystawa_obraz.d.www_1.jpg

  Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP Oddział Częstochowa
  oraz
  Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział Częstochowa

  zapraszają na wystawę:

  WACŁAW ZALEWSKI
  KSZTAŁTOWANIE KONSTRUKCJI / SHAPING STRUCTURES

  26 października 2018, godz. 19:00


  Akademickie Centrum Kultury „Klub Politechnik”
  Sala Marmurowa (hol główny)
  Częstochowa,  al. Armii Krajowej 23/25

  Patronat wystawy: Rektor Politechniki Częstochowskiej
  Partner wystawy: PERI Polska

  Wystawę będzie można oglądać w dniach:
  26.X - 5.XI.2018, w godz. 8:00 - 20:00

  Wystawa przygotowana została w 2006 roku przez współpracowników profesora Zalewskiego
  z MIT: Edwarda Allena, Davida Foxe i Jeffa Andersona. Prezentowana na wielu uczelniach amerykańskich, do Polski została sprowadzona dzięki inicjatywie profesorów Politechniki Łódzkiej: Marii Kamińskiej i Wojciecha Zabłockiego. Polskie wydanie, prezentowane
  już w kilku miastach, zostało uzupełnione o nowsze projekty.
   
 • jest.jpg
 •  
  2018.10.08.    KONKURS SARP NR 984
   
  Konkurs architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji architektonicznej
  wraz z zagospodarowaniem terenu dla inwestycji pod nazwą „Budowa budynku
  na kampusie głównym (górny dziedziniec)”, realizowanej w ramach Programu
  Wieloletniego pod nazwą „Uniwersytet Warszawski 2016-2025”.
   
  Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie do: 22.10.2018.
  Składanie Opracowań konkursowych do: 7.02.2019.


  2018.09.10.    KONKURS SARP NR 983
   
  Międzynarodowy, dwuetapowy, realizacyjny konkurs architektoniczno-urbanistyczny,
  którego celem jest utworzenie wielofunkcyjnego centrum literackiego
  pn. „Centrum Literatury i Języka – Planeta Lem”, na terenie dawnego Składu
  Solnego przy ul. Na Zjeździe 8 w Krakowie.
   
  Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie do: 28.09.2018. g.16:00
  Składanie opracowań studialnych (etap 1) do: 30.11.2018.  g.16:00
  Składanie prac konkursowych (etap 2) do: 1.03.2019.  g.16:00

   
  2018.09.07.    KONKURS 
   
  Konkurs architektoniczno-urbanistycznego na koncepcję osiedla mieszkaniowego
  przy ul. Białowieskiej we Wrocławiu
   
  - Rejestracja zainteresowanych udziałem w Konkursie na Platformie
    internetowej Organizatora do: 18.09.2018.
  - Składanie zgłoszeń udziału w konkursie w siedzibie SARP do: 21.09.2018. do g.12:00
  - Składanie opracowań konkursowych do: 16.11.2018. do godz. 12:00


  2018.09.07.    KONKURS 
   
  Konkursu architektoniczno-urbanistycznego na koncepcję osiedla mieszkaniowego
  przy ul. Kolejowej we Wrocławiu
   
  - Rejestracja zainteresowanych udziałem w Konkursie na Platformie
    internetowej Organizatora do: 20.09.2018.
  - Składanie zgłoszeń udziału w konkursie w siedzibie SARP do: 24.09.2018. do g.12:00
  - Składanie opracowań konkursowych do: 19.11.2018. do godz. 12:00

   
  2018.09.07.    KONKURS 
   
  Konkursu architektoniczno-urbanistycznego na koncepcję osiedla mieszkaniowego
  przy ul. Hermanowskiej we Wrocławiu
   
  - Rejestracja zainteresowanych udziałem w Konkursie na Platformie
    internetowej Organizatora do: 20.09.2018.
  - Składanie zgłoszeń udziału w konkursie w siedzibie SARP do: 26.09.2018. do g.12:00
  - Składanie opracowań konkursowych do: 23.11.2018. do godz. 12:00

  2018.08.31.    KONKURS SARP NR 981
   
  Konkurs architektoniczno-urbanistyczny  na opracowanie koncepcji architektonicznej 
  wraz z zagospodarowaniem terenu dla inwestycji pn. „Budowa domu studenckiego
  na Kampusie Służewiec” realizowanej w ramach Programu Wieloletniego  
  pn. „Uniwersytet Warszawski 2016-2025”. Konkurs jest jednoetapowy i realizacyjny.
   
  Składanie zgłoszeń udziału w konkursie do: 13.09.2018.
  Składanie opracowań konkursowych do: 17.12.2018.
 • by__o.jpg
   
  2018.08.29.   WYSTAWA  „O  ARCHITEKTURZE”
   
  wystawa_8.09.2018_1.jpg
   
   
   
  „o Architekturze” - myśli, refleksje, uwagi różne. Trzynaście cytatów, myśli o Architekturze.
  Myśli odkrywczych, dyskusyjnych, złotych, nieuczesanych, aktualnych i tych zapomnianych.
  Pierwsza z rozpoczętego cyklu wystaw architektonicznych w naszej wyremontowanej niedawno sali.

  Wernisaż: 8 września (sobota) godzina 18:00
  Czas trwania wystawy: 8 - 21 września
  Miejsce: siedziba SARP Oddział w Częstochowie ul. Kopernika 11/11
  Autor wystawy: Hubert Wąsek
 •   
  2018.07.13.    PO  SPACERZE
   
  W ubiegłą środę wzięliśmy udział w spacerze architektonicznym poprowadzonym
  przez arch. Marcina Cieślę i arch. Pawła Kopyciaka.
  Mimo deszczu w spacerze uczestniczyło ponad 80 osób! Poznawaliśmy Archikatedrę
  Częstochowską z nieznanej wcześniej strony. Mieliśmy możliwość zwiedzić zamknięte
  na codzień pomieszczenia. Byliśmy między innymi na chórze, gdzie słuchaliśmy gry
  na organach.

  Na koniec wszystkie twarze były uśmiechnięte.

  Bardzo dziękujemy Księdzu Łukaszowi Połacikowi za wszelką pomoc
  w zorganizowaniu i prowadzeniu spaceru.
   
  po.spacerze.jpg
   
poprzednia
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
następna